Bakglatt logo Bakglatt logo

bakglatt.no

- stiftet 5. mars 2005 -

Foreningens hovedformål er å fremme norsk sport og dens utøvere, samt ivareta medlemmenes interesser på beste måte.